13 01 2021

1095

2021 yılı Mahalli İdareler Personelinin görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin ilan

2021 yılı Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında atama yapılmak üzere 2021 yılında Genel İdare Hizmetler Sınıfı 1 adet 3. Dereceli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kadrosu için  Mahalli İdareler Personelinin görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. 

Sınava katılmak üzere başvuruda bulunacak adaylarda bulunması gereken niteliklere ilişkin bilgiler http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinden MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK te mevcuttur. Söz konusu sınav sürecini ilgililer kendileri takip etmekten sorumludur. Duyuru ve bilgilendirmeler Web sitemizden yayımlanacaktır. Müracaatlar en geç 05/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek müracaat formu ile yapılacaktır.

Ekler:

1: https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/haberler//ek---1-sinav-takvimi-20210106003525.docx

2: https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/haberler//ek---2-gorevde-yukselme-sinav-konulari-20210106003559.docx

3: https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/haberler//ek---3-unvan-degisikligi-sinav-konulari-20210106003730.docx

4: https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/haberler//ek---4-unvan-degisikligi-sinav-formu-20210106003736.xlsx

5: https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/haberler//ek---5-gorevde-yukselme-sinav-formu-20210106112625.xlsx

6: https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/haberler//ek---6-saglik-durumu-_-engel-b-lg--formu-20210106112625.docx


Hüseyin GEMİ