07 02 2023

138

2023 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

2023 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

T.C. SERİNHİSAR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün  06.01.2023 tarihli ve E.5466024 sayılı yazısı gereğince 2023 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan kurumumuz personeline yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılması uygun görülmüştür.

Mahalli idare personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, mezkûr Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlık ile protokol yapacak kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Sınavı yapacak kurumla birlikte belirlenecek sınav takvimi çerçevesinde, başvuruların internet adresi üzerinden yapılması, sınav katılım ücreti, sınav giriş merkezleri, sınav yöntemi ve puan hesaplama sistemi ile sınav soru sayısı ve sınav tarihine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçlarının açıklanması, sınav sorularına erişim ve itiraz işlemleri ile benzeri diğer hususlar ayrıca Bakanlıkça duyurulacaktır.

Sınav açılacak kadroları gösterir Ek-1’de yer alan unvanlar için sınava katılmak isteyenlerin başvuruları 13.02.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile şahsen yapılacaktır.

SERİNHİSAR BELEDİYESİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLE ATAMA YAPILACAK

BOŞ MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR LİSTE

 

Sıra No.

Boş Kadronun

Sınıfı

Unvan Kodu

Unvanı

Derecesi

Adedi

1

GİH

11085

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

3

1

2

GİH

11115

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

3

1

3

GİH

11080

İmar ve Şehircilik Müdürü

3

1

4

GİH

9885

Evlendirme Memuru

5

1

5

GİH

4234

Destek Hizmetleri Müdürü

3

1

6

GİH

11170

Temizlik İşleri Müdürü

3

1

 EK-

BAKANLIK ÜST YAZISI

YÖNETMELİK

DİLEKÇE

SINAV KONULARI
Hüseyin GEMİ