Serinhisar Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ilçe merkezinde yer alan konut ve işyerlerinde meydana gelen evsel nitelikli atık suların arıtılması, doğal çevre ve insan sağlığının korunması dolayısıyla bu yolla çevre kalitesinin iyileştirilmesine yönelik hazırlanan bir projedir. Bu nedenle projenin ekonomik yada ekolojik sisteme olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Serinhisar ilçesindeki atık su ve kanalizasyon giderleri 12 noktada kollektör hattına girişi yapılıp, yaklaşık 4500 metre kollektör hattı ile Atık Su Arıtma Tesisine bağlanacaktır.Yapılacak olan Atık Su Arıtma Tesisinden arıtılan su tarımsal amaçlı tarla sulamasında kullanılacaktır.

Evsel Nitelikli Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı yapımı İhalesi tamamlanmış, 1 Kasım 2012 tarihinde Yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı tüm hızla devam etmektedir.

Diğer Projelerimiz
  • İçerik hazırlanıyor.

  • Osman KILIÇ