İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?
 
İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl iinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır

İNŞAAT RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yapı Denetimli ise;

1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No Adres Bulunacak)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğü'nden güncellenecek)

4- Çap (Kadastro Müdürlüğü'nden Alınacak )

5- İmar Durum Belgesi

6- Aplikasyon Krokisi (Arsa)

7- Harita Mühendisliğince hazırlanmış olan bina aplikasyon krokisi

8- Mal Sahibi yerine başkası Takip ediyorsa vekaletname

9- Projeler

     a)Ön olur Projesi

     b)Mimari Proje

     c)Betonarme Proje ve Statik Hesapları

     d)Sıhhi Tesisat Projesi

     e)Elektrik Projesi

     f)Zemin ve Jeolojik Etüt Raporu

     g)Proje Müelliflerinin Büro Tescil Belgeleri

10- Yapı Denetim Sözleşmesi

11- YİF Belgesi (Yapıya İlişkin Form)

12- Yapı Denetim Bedeli Makbuzu ve Damga vergisi makbuzu

13- Müteahhitlik Sözleşmesi

14- Şantiye Şefi Belgesi ve Şantiye Şefliği Sözleşmesi

Yapı Denetimli değil ise;

1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No Adres Bulunacak)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğü'nden güncellenecek)

4- Çap (Kadastro Müdürlüğü'nden Alınacak )

5- İmar Durum Belgesi

6- Aplikasyon Krokisi (Arsa)

7- Harita Mühendisliğince hazırlanmış olan bina aplikasyon krokisi

8- Mal Sahibi yerine başkası Takip ediyorsa vekaletname

9- Projeler

     a)Mimari Proje

     b)Betonarme Proje ve Statik Hesapları

     c)Sıhhi Tesisat Projesi

     d)Elektrik Projesi

     e)Zemin ve Jeolojik Etüt Raporu

     f)Proje Müelliflerinin Büro Tescil Belgeleri

10- Yapıya İlişkin Teknik Uygulama Sorumluluk Belgeleri    

 
İNŞAAT RUHSATI ALMADAN BİNA YAPILIRSA YAPTIRIMLARI NELERDİR?
 
Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz. Ruhsatsız bina yapılırsa Belediye Encümeni Kararı ile ceza yazılmaktadır. Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa veya alamayacak durumdaysa binanın yıkımına karar verilmektedir.

Osman KILIÇ